III Krajowe Forum Miejskie - wyzwania dla nowej polityki miejskiej (spotkanie online)

III Krajowe Forum Miejskie - wyzwania dla nowej polityki miejskiej (spotkanie online)

Rejestracja
Uczestnik
Rejestracja zakończona 15.10.2020 14:00
zakończona

Opis wydarzenia
III Krajowe Forum Miejskie – 16 października (online)

Kolejne spotkanie w ramach Krajowego Forum Miejskiego poświęcone będzie przedstawieniu projektu założeń do aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023 oraz przedstawieniu prowadzonych i planowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Spotkanie będzie również okazją do zaprezentowania przygotowań do organizacji XI edycji Światowego Forum Miejskiego oraz dotychczasowych prac podzespołu ds. programowych Forum. 

Krajowe Forum Miejskie umożliwia szeroką debatę o interesariuszy krajowych, podmiotów administracji rządowej, regionalnej i lokalnej, a także ekspertów, zajmujących się tematyką rozwoju miast od strony naukowej, badawczej czy przedstawicieli ruchów miejskich. 

Krajowe Forum Miejskie jest także odpowiedzią na zobowiązania Polski wynikające z przyjęcia Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju i realizacji 17 zrównoważonych celów rozwoju. Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności jest szczególnie istotny. Jego wdrożenie wymaga zintegrowanej polityki i planów dot. m.in. zwiększenia inkluzyjności i wydajności wykorzystywania zasobów w miastach, poprawy dostępności miast, czy łagodzenia skutków i przystosowania do zmian klimatycznych. W swoich pracach KFM nawiązuje do doświadczeń międzynarodowych i czerpie z nich, w tym Agendy 2030, innych inicjatyw ONZ (UN Habitat), OECD oraz Agendy Miejskiej dla UE. 

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych!


AGENDA SPOTKANIA

10:00 - 10:30 Rejestracja i kontrola techniczna

10:30 - 11:00 Powitanie i wystąpienia wprowadzające - Działania i potrzeby w obszarze rozwoju miast-w kierunku nowej polityki miejskiej

Waldemar Buda, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska

Maimunah Mohd Sharif, Podsekretarz Generalna ONZ oraz Dyrektor Generalna UN- Habitat

11:00 - 11:15 Założenia do aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023 - Prezentacja Założeń do aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej– prezentacja założeń i metody pracy

Wiktoria Saganowska, Naczelnik Wydziału Polityki Miejskiej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

11:15 - 12:20 Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast - Współpraca i koordynacja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast oraz przygotowania aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej

Remy Sietchiping, Lider jednostki planowania regionalnego i metropolitalnego, UN-Habitat

Renata Calak, Dyrektor Departamentu Strategii,  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Maciej Aulak, Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora, Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej, Ministerstwo Klimatu

Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

Wojciech Jarczewski, Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów

12:20 - 12:45 Dyskusja

12:45 - 13:00 Komentarz i podsumowanie dyskusji – wnioski do dalszych prac

Daniel Baliński, Zastępca Dyrektora, Departament Strategii

13:00 - 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 - 14:00 Przygotowania do organizacji XI edycji Światowego Forum Miejskiego - Informacja nt. WUF 11 i tematu przewodniego

Fernanda Lonardoni, Kierownik projektu WUF, Dział Stosunków Zewnętrznych, UN-Habitat

14:00 - 15:00 Podzespół ds. programowych Światowego Forum Miejskiego - Prace podzespołu ds. programowych WUF 11 – współpraca na rzecz wypracowania ram tematycznych, celów i spuścizny Forum

Daniel Baliński, Zastępca Dyrektora, Departament Strategii

Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland

Marta Chmielewska, Naczelnik Wydziału Promocji, Urząd Miasta Katowice

Dorota Perło, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Iwona Sagan, Uniwersytet Gdański

15:00 - 15:30 Dyskusja

15:30 - 15:45 Podsumowanie spotkania


 

 

 

Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
16.10.2020 09:30
Zakończenie:
16.10.2020 15:00

Strona rejestracji:
https://krajoweforummiejskie2020.konfeo.com

Udostępnij znajomym

Organizator

Wydział Polityki Miejskiej Departament Strategii Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

daniel.wasik@mfipr.gov.pl

+48 22 273 87 68

pl